Access Keys:

 
 
Gaelscoil na mBeann agus Naíscoil na mBeann, Kilkeel, Newry

Tionscadal Cassan/ Cassan Project

Ag tús mhí an Mhárta, 2020, bhí cuairteoirí againn ón Oileán Mhanann mar chuid den tionscadal Cassan ag dúil le 'droichead a thógáil' idir Gaeilgeoirí anseo i gCo. an Dúin agus Gaeilgeoirí thall ar Oileán Mhanann. Tá oidhreacht roinnte againn agus tá sé sin iontach spreagúil dúinn.

Is é príomhaidhm an tionscadail seo ná go mbeidh páistí Ghaelscoil na mBeann ag soláthar áiseanna do pháistí Bhunscoil Ghaelgagh ar Oileán Mhanann chun piosa beag Ghaeilge a theagasc dóibh, agus beidh na páistí ar Oileán Mhanann ag déanamh amhlaidh chun an Mhanainnis a theagasc dúinn. 

Tá roinnt ábhair roghnaithe againn le bheith ag obair orthu agus le bheith ag cruthú áiseanna agus beidh muid ag roinnt na háiseanna seo le Bunscoil Ghaelgagh nuair atá siad réidh againn. Is iad na hábhair atá roghnaithe againn ná:

 • Peataí
 • Aimsir
 • Éadaí agus dathanna
 • Ar an trá
 • Mothúcháin
 • Bia

At the beginning of March, 2020, we had some visitors from the Isle of Man as part of the Cassan project with a view to 'building a bridge' between Gaeilgeoirí here in this part of County Down and Gaeilgeoirí across the water on the Isle of Man. We share a common heritage and this is both exciting and inspiring for us.

The main aim of the project is for the pupils of Gaelscoil na mBeann to create and provide resources for the pupils of Bunscoil Ghaelgagh on the Isle of Man to use and learn some Irish, and the pupils in Bunscoil Ghaelgagh will be doing the same thing to teach us some Manx.

We have chosen a number of topics to work on and to create resources for and these resources will be shared with Bunscoil Ghaelgagh when completed. The topics that have been chosen are:

 • Pets
 • Weather
 • Clothes and colours
 • On the beach
 • Emotions
 • Food